Trang thông tin về xây dựng pháp luật
Sign In
​​​​
Tin hoạt động
                  
Hội thảo “Hoàn thiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương”

15/12/2017

Tiếp nối thành công của Hội thảo về “Tình hình thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015” dành cho địa phương, vào trung tuần tháng 12/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương” do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì. Tham dự Hội thảo có các đại diện đến từ Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện Vụ pháp chế, các tổng cục thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, một số chuyên gia, nhà khoa học và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.