Trang thông tin về xây dựng pháp luật
Sign In
​​​​
Tin hoạt động
                  
Họp thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định về bảo hiểm vi mô

29/03/2017

Ngày 28/3/2017, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định về bảo hiểm vi mô do đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định chủ trì. Tham dự Hội đồng tư vấn thẩm định có đại diện Bộ Tài chính - Cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Công ty Bảo hiểm Bảo Việt… cùng đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp