Trang thông tin về xây dựng pháp luật
Sign In
​​​​
Tin hoạt động của trung ương
                  
Lớp Tập huấn nghiệp vụ đánh giá tác động của Chính sách tổ chức tại Thành phố Đà nẵng

15/10/2018

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng toàn diện đã được phê duyệt, Trong 02 ngày 09 - 10/10, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư pháp đã tổ chức lớp “tập huấn nghiệp vụ đánh giá tác động của chính sách”. Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tư pháp, ông Trần Anh Đức – Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã nhiệt liệt chào mừng các chuyên gia và các học viên đã dành thời gian tham dự Lớp tập huấn. Giảng viên lớp tập huấn là các chuyên gia hàng đầu về đánh giá tác động chính sách. Học viên tham dự Lớp tập huấn là các Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh khu vực phía Nam; người làm công tác xây dựng pháp luật tại các Sở Tư pháp; đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tin hoạt động của địa phương
                  
Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang: Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương

28/09/2018

Sau hơn 02 năm thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, tại tỉnh Tuyên Quang, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp đã ban hành 141 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 95 nghị quyết và 46 quyết định. Trong đó, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành 75 văn bản (gồm 38 nghị quyết, 37 quyết định). Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan được giao lập đề nghị, soạn thảo nghị quyết, quyết định nhìn chung đã tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, bảo đảm tiến độ, chất lượng soạn thảo, ban hành văn bản.