Trang thông tin về xây dựng pháp luật
Sign In
​​​​
Tin hoạt động
                  
Hội thảo lấy ý kiến đề nghị xây dựng dự án Luật Thanh niên sửa đổi

08/02/2018

Chiều ngày 06/02/2018, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp với Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến đề nghị xây dựng dự án Luật thanh niên sửa đổi”. Hội thảo thu hút sự tham gia đông đảo của các đại diện đến từ các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, Viện nghiên cứu, một số đơn vị thuộc Trung ương Đoàn thanh niên Việt Nam và các báo cáo viên là các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu về thanh niên, pháp luật về thanh niên và pháp luật liên quan. Hội thảo do bà Nguyễn Thị Ngà - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam,Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Ông Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ nội vụ đồng chủ trì hội thảo.