Trang thông tin về xây dựng pháp luật
Sign In
​​​​
Tin hoạt động
                  
Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật

20/07/2018

Ngày 18/7/2018, tại trụ sở Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp với Chính phủ tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật. Hội nghị được tổ chức cả ngày 18/7/2018 với sự tham gia của đại diện Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hội nghị do đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đồng chủ trì.