Trang thông tin về xây dựng pháp luật
Sign In
​​​​
Tin hoạt động
                  
Thẩm định dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang

25/05/2018

Sáng ngày 25/5/2018, Bộ Tư pháp tổ chức Hội đồng thẩm định để tiến hành thẩm định đối với dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang do Bộ Giao thông - Vận tải chủ trì soạn thảo. Cuộc họp thẩm định do đồng chí Nguyễn Linh Kha - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp chủ trì. Thành viên Hội đồng thẩm định có đại diện của các bộ: Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ; Văn phòng Chính phủ và một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.