Mẫu Báo cáo thẩm định - lấy ý kiến
Sign In
Thông báo
                  

Mẫu Báo cáo thẩm định - lấy ý kiến

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu về việc xây dựng mẫu Báo cáo thẩm định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã xây dựng các mẫu Báo cáo thẩm định đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.