Tin hoạt động
Sign In
Tin hoạt động
                  
Hội thảo “Hoàn thiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương”

15/12/2017

Tiếp nối thành công của Hội thảo về “Tình hình thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015” dành cho địa phương, vào trung tuần tháng 12/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương” do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì. Tham dự Hội thảo có các đại diện đến từ Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện Vụ pháp chế, các tổng cục thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, một số chuyên gia, nhà khoa học và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

Hội thảo “Tình hình thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015”

11/12/2017

Ngày 07, 08 tháng 12 năm 2017, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Tình hình thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015”. Hội thảo thu hút sự tham gia đông đảo của các đại diện đến từ các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan trung ương và địa phương, gồm: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, đại diện một số tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đại diện các sở, ban, ngành, Phòng tư pháp các quận của thành phố Hà Nội, một số trường Đại học, Viện nghiên cứu về pháp luật và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Hội thảo do đồng chí Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì.

Hội nghị tập huấn “Đánh giá vấn đề lồng ghép giới trong xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật”

30/11/2017

Ngày 30/11/2017, Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án Phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn “Đánh giá vấn đề lồng ghép giới trong xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật”. Hội nghị thu hút sự tham gia đông đảo của các đại diện đến từ các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan trung ương: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, đại diện tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...), VCCI, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam..., một số cơ quan tư pháp địa phương, đại diện giảng viên một số trường Đại học, Viện nghiên cứu, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các báo cáo viên là các chuyên gia độc lập nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật của Việt Nam và Canada.

Cuộc họp góp ý kiến dự thảo Sách Hỏi - đáp về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

14/11/2017

Luật ban hành VBQPPL đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 22/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 (sau đây gọi là Luật năm 2015). Luật năm 2015 có nhiều quy định mới nhằm nâng cao chất lượng của hệ thống VBQPPL từ trung ương đến địa phương. Những quy định mới của Luật năm 2015 đã được cụ thể hóa trong các văn bản quy định chi tiết thi hành, tuy nhiên trong quá trình thi hành Luật thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương vẫn còn gặp khó khăn, lúng túng trong việc hiểu và áp dụng một số quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Để giúp các bộ, ngành, địa phương trong việc thi hành Luật năm 2015 và các văn bản quy định chi tiết thi hành một cách đúng đắn và thống nhất, Bộ Tư pháp biên soạn cuốn Sánh hỏi đáp pháp luật về ban hành bản quy phạm pháp luật. Nội dung của Sánh hỏi đáp được thiết kế trên cơ sở tổng hợp khó khăn, vướng mắc thực sự mà các bộ, ngành, địa phương đã gặp phải và phản ánh về Bộ Tư pháp; câu hỏi của cử tri, chất vấn của đại biểu Quốc hội, vấn đề báo chí nêu.

Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động thương mại biên giới

14/11/2017

Sáng ngày 07/11/2017, Bộ tư pháp tổ chức Hội đồng thẩm định đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động thương mại biên giới. Hội đồng thẩm định có sự tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định đến từ các cơ quan liên quan, cuộc họp do Vụ Pháp luật quốc tế chủ trì.

Nâng cao hiệu quả của cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

30/08/2017

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, ngày 24/8/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo “Cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật”

Họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định quy định đăng ký phương tiện thủy nội địa

13/07/2017

Ngày 12/07/2017, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa- Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì.

Họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định Quy định về quản lý, sử dụng phương tiện phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa

07/07/2017

Ngày 06/07/2017, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Trần Văn Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì.

Họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

12/06/2017

Ngày 09/06/2017, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì.

Họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội

17/05/2017

Ngày 16/05/2017, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Trần Văn Dũng –Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì.