Tin hoạt động
Sign In
Tin hoạt động
                  
Nâng cao hiệu quả của cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

30/08/2017

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, ngày 24/8/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo “Cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật”

Họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định quy định đăng ký phương tiện thủy nội địa

13/07/2017

Ngày 12/07/2017, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa- Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì.

Họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định Quy định về quản lý, sử dụng phương tiện phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa

07/07/2017

Ngày 06/07/2017, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Trần Văn Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì.

Họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm

12/06/2017

Ngày 09/06/2017, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì.

Họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội

17/05/2017

Ngày 16/05/2017, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Trần Văn Dũng –Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì.

Họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về lập và hoạt động của cơ sở văn hoá nước ngoài và chi nhánh tại Việt Nam

09/05/2017

Chiều ngày 05/05/2017, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì.

Họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định ngày thành lập, ngày truyền thống của các bộ, ngành, địa phương

05/05/2017

Ngày 04/05/2017, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa –Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì.

Họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện

27/04/2017

Sáng ngày 26/04/2017, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính chủ trì.

Họp tư vấn thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

19/04/2017

Ngày 14/04/2017, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp chủ trì.

Họp tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa các trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng với trình độ Đại học

14/04/2017

Ngày 13/04/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa các trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng với trình độ đại học. Cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa - Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính chủ trì.