Hội đồng Khoa học, sáng kiến của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tổ chức nghiệm thu các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính năm 2017
Sign In
Tin hoạt động
                  

Hội đồng Khoa học, sáng kiến của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tổ chức nghiệm thu các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính năm 2017

Chiều ngày 18 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Hội đồng Khoa học, sáng kiến của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã tổ chức cuộc họp để thẩm định, nghiệm thu sáng kiến cải cách thủ tục hành chính năm 2017, bao gồm 03 sáng kiến: Cải cách nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến thi hành án dân sự; Cải cách các quy định, thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động bồi thường nhà nước và Cải cách nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến đăng ký giao dịch bảo đảm.

Tham dự cuộc họp có Ông Võ Văn Tuyển, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật – Chủ tịch Hội đồng; Ông Vương Toàn Thắng, Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính, Phó Chủ tịch Hội đồng; Ông Trần Văn Lợi, Trưởng phòng Chính sách pháp luật - Ủy viên; Bà Đỗ Thị Thanh Hương, Trưởng phòng Công tác pháp chế - Ủy viên; Bà Thái Thị Hải Yến, Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính, Ủy viên; Bà Nguyễn Thị Phương Liên – Phó Trưởng phòng Chính sách pháp luật, Thư ký Hội đồng và đại diện các nhóm nghiên cứu 03 sáng kiến cải cách thủ tục hành chính.
Tại cuộc họp, Hội đồng đã cho ý kiến về sự cần thiết, phạm vi, phương pháp nghiên cứu và nội dung của 03 sáng kiến. Về cơ bản, Hội đồng đánh giá cao sự chuẩn bị, nghiên cứu công phu của các Nhóm nghiên cứu; các sáng kiến được đưa ra dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, đặc biệt là dựa trên kết quả tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành các quy định về thủ tục hành chính ở cả 03 lĩnh vực thi hành án dân sự, bồi thường nhà nước và đăng ký giao dịch bảo đảm; các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính ở cả 03 lĩnh vực được trình bày rất cụ thể, chi tiết, rõ ràng, tập trung vào kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật hiện hành nhằm đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự; 13 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm và 05 thủ tục hành chính, 05 quy định liên quan trong lĩnh vực bồi thường nhà nước. Hội đồng đánh giá nội dung các phương án đơn giản hóa có tính khả thi và ý nghĩa rất lớn trong việc kiến nghị hoàn thiện thể chế trong 03 lĩnh vực.
Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Hội đồng đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua 03 sáng kiến với tỷ lệ 100% thành viên Hội đồng tán thành.
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật