Thẩm định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương
Sign In
Tin hoạt động
                  

Thẩm định Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

Ngày 27/12/2017, Bộ Tư pháp tổ chức họp thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ, phòng chống tội phạm trung ương. Cuộc họp do Đ/c Nguyễn Văn Hoàn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính chủ trì.

Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, đại diện Bộ Công an đã trình bày về sự cần thiết, quá trình xây dựng , nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định và những ý kiến góp ý của các Bộ, ngành có liên quan.Trên cơ sở trình bày của cơ quan chủ trì soạn thảo, các thành viên tại cuộc họp đã trao đổi và có ý kiến góp ý về những nội dung sau:
Ngày 01/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg quy định việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Theo đó, tại Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 4/11/2015 về Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 10/2015 quy định: "Chính phủ thống nhất tiếp tục duy trì hoạt động của Quỹ phòng, chống tội phạm theo Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg ngày 01/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2016. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ kinh phí cho công tác phòng, chống tội phạm phù hợp với quy định của pháp luật..." Vì vậy, việc xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg là cần thiết.
Ngoài ra, tại cuộc họp, các thành viên tập trung thảo luận chuyên sâu về tên của Quyết định; phạm vi điều chỉnh của Quyết định; nội dung chi và mức chi từ Quỹ phòng, chống tội phạm. Đa số các thành viên cho rằng, phạm vi điều chỉnh của Quyết định cần chỉnh sửa lại theo hướng quy định cả Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương và địa phương (bởi đối tượng áp dụng trong Quyết định có cả trung ương và địa phương), từ đó cần chỉnh sửa lại tên theo hướng Quyết định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Đối với nội dung chi, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa để tránh việc chi trùng đối với các nguồn chi khác đã có theo quy định.
Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Lãnh đạo Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính đề nghị Cơ quan soạn thảo tổng hợp ghi nhận những ý kiến góp ý, nghiên cứu, chỉnh lý, tiếp thu và có giải trình làm rõ.
Vụ Pháp luật Hình sự - hành chính