Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp
Sign In
Tin hoạt động
                  

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, ngày 28/12/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Bộ. Hội nghị do Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo và đại diện lãnh đạo các đơn vị xây dựng pháp luật và một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

Qua các tham luận và đánh giá của đại biểu tham dự Hội nghị, năm 2017, công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp đã đạt được một số kết quả tích cực như: chất lượng báo cáo thẩm định ngày càng được nâng cao với lập luận xác đáng, sâu sắc hơn; quy trình tổ chức thẩm định VBQPPL được các đơn vị thực hiện bài bản, khoa học; công tác phối hợp trong hoạt động thẩm định của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có những cải thiện nhất định, góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng hoạt động thẩm định…
Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác thẩm định của Bộ Tư pháp như: chất lượng báo cáo thẩm định chưa thật sự bền vững, chưa đồng đều, một số nội dung thẩm định chưa sâu, một số ý kiến còn chung chung; việc tổ chức hoạt động thẩm định vẫn còn lúng túng với nhiều khâu trung gian nên chi phí thời gian, sức lao động còn lớn… Đồng thời, Hội nghị đã chỉ ra những nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế nêu trên nhằm tìm ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đánh giá cao công tác tổ chức và  tầm quan trọng của Hội nghị. Cùng với đó, để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn ý nghĩa, vai trò, tính chất của hoạt động thẩm định; tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Quyết định số 2410/QĐ-BTP; các đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định cần quan tâm đến công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức làm công tác thẩm định, đặc biệt là công chức trẻ…
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, để các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp nắm bắt đầy đủ kết quả của Hội nghị, qua đó thống nhất trong tổ chức thực hiện, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã xây dựng Thông báo số 01/TB-VĐCXDPL ngày 08/01/2018 về kết quả Hội nghị giao ban công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp (xin xem tại Thông báo đính kèm)./.
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật