Hội thảo “Tham vấn hoàn thiện Bộ công cụ lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”
Sign In
Tin hoạt động
                  

Hội thảo “Tham vấn hoàn thiện Bộ công cụ lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác giữa Bộ Tư pháp và Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (dự án NLD), ngày 29/03/2017 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Dự án NLD tổ chức hội thảo “Tham vấn hoàn thiện Bộ công cụ lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật”.

 Hội thảo do ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp và ông Jacob Gemmelgaard, Giám đốc Văn phòng dự án NLD đồng chủ trì. Đại biểu tham dự gồm: đại diện một số bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội các cơ quan trung ương; cơ quan tư pháp địa phương; đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; chuyên gia Việt Nam và Canada.
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 đánh dấu những cải tiến vượt bậc về kỹ thuật lập pháp thông qua việc phân tách quy trình đề xuất chính sách và quy trình quy phạm hóa chính sách (soạn thảo quy phạm pháp luật). Tuy nhiên, Luật mới cũng đang đặt ra cho các chủ thể của sáng kiến pháp luật những yêu cầu cao hơn, phức tạp, trải dài trong suốt quy trình lập pháp, trong đó “lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật” là một trong những yêu cầu như vậy.
Bộ công cụ lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quy trình xây dựng pháp luật sẽ là tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho những người tham gia công tác xây dựng pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và quy định của pháp luật về bình đẳng giới, qua đó, góp phần hiện thực hóa các nguyên tắc bình đẳng giới, thúc đẩy việc thực hiện các chỉ tiêu bình đẳng giới theo Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới của Việt Nam đến năm 2020 hướng đến mục tiêu bình đẳng giới thực chất bền vững tại Việt Nam.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe Chuyên gia Việt Nam trình bày về dự thảo Bộ công cụ lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quy trình xây dựng pháp luật; đồng thời thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều ý kiến, quan điểm hữu ích, làm cơ sở cho việc tiếp tục nghiên cứu, sớm hoàn thiện Bộ công cụ này trong thời gian tới, nhằm triển khai thống nhất các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và pháp luật về bình đẳng giới.
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật