Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm việc với tập thể cán bộ, công chức của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật về một số nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị
Sign In
Tin hoạt động
                  

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm việc với tập thể cán bộ, công chức của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật về một số nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị

Sáng ngày 04/4/2017, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã làm việc với tập thể cán bộ, công chức của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật về một số nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch công tác Quý I năm 2017 của Vụ và ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Thứ trưởng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thực hiện của Vụ đã đạt được trong năm 2016 và 03 tháng đầu năm 2017, đồng thời cũng lưu ý, chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian qua.
Để có thể hoàn thành được một khối lượng lớn công việc từ nay đến cuối năm, Thứ trưởng yêu cầu Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật cần thực hiện bám sát Kế hoạch công tác đã được phê duyệt, trong đó tập trung ưu tiên cho những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm liên quan đến công tác xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và công tác pháp chế; đồng thời có những giải pháp đồng bộ để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Đối với những kiến nghị, đề xuất của Vụ, Thứ trưởng cũng đã ghi nhận và đưa ra các phương án giải quyết.
Thay mặt đơn vị, đồng chí Vụ trưởng Nguyễn Hồng Tuyến đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm sâu sát của Lãnh đạo Bộ và cá nhân Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đối với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, đồng thời ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đáp ứng kỳ vọng của Lãnh đạo Bộ.
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật