Họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội
Sign In
Tin hoạt động
                  

Họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội

Ngày 16/05/2017, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Trần Văn Dũng –Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì.

Đa số ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn thẩm định nhất trí về sự cần thiết xây dựng Nghị định, đồng thời, cũng có nhiều ý kiến góp ý cụ thể như sau:  
Về các vấn đề liên quan đến nội dung của lễ hội: thực tế hiện nay tồn tại không ít lễ hội còn nặng về hình thức, quy mô hoành tráng với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa hiện đại, trình diễn nghệ thuật, đạo cụ, phô diễn tốn kém nhưng nội dung chưa đảm bảo, còn đơn điệu, ít được đầu tư, sáng tạo từ đó giảm tính tích cực, hấp dẫn của lễ hội. Nhiều hiện tượng phục dựng không đúng, làm sai lệch nghi thức truyền thống. Tần suất tổ chức lễ hội hiện nay ở một số nơi là khá cao, mật độ dày. Tình trạng bạo lực, phản cảm ở không ít các lễ hội vẫn còn diễn ra...
Về các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm các điều kiện để tổ chức lễ hội: công tác bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội còn yếu (ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường, chen lấn, xô đẩy, tranh dành đeo bám khách, cờ bạc trá hình, tệ nạn ăn xin, ăn mày...) làm giảm đi tính tôn nghiêm và những nét đẹp văn hóa trong hoạt động lễ hội; cơ sở vật chất, hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hình thức dịch vụ chưa đáp ứng nhu cầu mật độ đông của du khách. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức coi quản lý tổ chức lễ hội là công việc riêng của ngành văn hóa, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp.
Về các vấn đề liên quan đến lợi dụng lễ hội để phô trương, trục lợi: hiện tượng thương mại hóa lễ hội, tổ chức lễ hội nghiêng về lợi ích kinh tế, dẫn đến nhận thức sai lệch về mục đích tổ chức lễ hội, coi di tích và lễ hội là nguồn lợi riêng của địa phương nên tập trung khai thác giá trị kinh tế, dịch vụ làm giảm giá trị truyền thống của lễ hội, ý nghĩa văn hóa tinh thần mờ nhạt.
 Phát biểu kết luận cuộc họp tư vấn thẩm định, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định về từng vấn đề để tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ Nghị định. Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định, Vụ sẽ khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét, ký ban hành./.
Nguyễn Văn Quân, Vụ PL Hình sự - Hành chính