Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ về quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND-UBND cấp tỉnh
Sign In
Tin hoạt động của trung ương
                  

Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ về quy trình xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND-UBND cấp tỉnh

Ngày 03/6/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ về quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND cấp tỉnh theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 cho các sở, ban, ngành và các huyện của tỉnh Thanh Hóa. Tới tham dự Hội nghị là hơn 600 cán bộ, công chức, chuyên viên của toàn bộ sở ban ngành của tỉnh.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Bà Lê Thị Thìn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với tất cả các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện. Đây là hoạt động góp phần xây dựng hình ảnh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, góp phần thực hiện 4 khâu đột phá đã được Tỉnh ủy xác định.
Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã trình bày quy trình xây dựng chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Ông Nguyễn Hồng Tuyến nhấn mạnh những điểm mới, có tính chất đột phá của Luật năm 2015 về xây dựng nội dung chính sách, đánh giá tác động của chính sách, thẩm định và thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Quy trình, kĩ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cũng được Ông Tuyến nhấn mạnh.
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung chú ý lắng nghe và trao đổi, thảo luận về những vấn đề còn lúng túng khi xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND cấp tỉnh.
Minh Niệm