Tập huấn “Đánh giá tác động của chính sách”
Sign In
Tin hoạt động của trung ương
                  

Tập huấn “Đánh giá tác động của chính sách”

Trong khuôn khổ Dự án “Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện” (Dự án GIG) do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, ngày 21 và 22/6/2017, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp và Dự án GIG tổ chức Hội nghị tập huấn “Đánh giá tác động của chính sách” nhằm nâng cao chất lượng đề nghị xây dựng chính sách cho cán bộ Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc miền Nam, Nam Trung Bộ.

Tham dự Hội nghị tập huấn có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến và đại diện Sở Tư pháp 31 tỉnh miền Nam, Nam Trung Bộ, đại diện các Sở, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được Quốc hội thông qua ngày 22/6/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 đã quy dịnh nhiều điểm mới nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác xây dựng pháp luật ở cả trung ương và địa phương. Với mục đích nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo sự phù hợp của nội dung văn bản với thực tiễn, văn bản có tính khả thi cao, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định chặt chẽ quy trình xây dựng từng loại văn bản, đặc biệt Luật bắt buộc các cơ quan chủ trì xây dựng văn bản phải thực hiện đánh giá tác động của chính sách dự kiến sẽ ban hành nhằm cung cấp những căn cứ, những thông tin, những dự báo chính xác nhất, giúp cơ quan, người có thẩm quyền quyết định những chính sách phù hợp để quy định trong văn bản quy phạm pháp luật. Việc lập đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là quy trình hoàn toàn mới được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong đó đánh giá tác động của chính sách là khâu bắt buộc trong quy trình. Đánh giá tác động của chính sách là công cụ hữu ích để phân tích, dự báo tác động của chính sách đang được đề nghị ban hành trên các phương diện tác động về kinh tế, xã hội, giới, thủ tục hành chính và hệ thống pháp luật giúp Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố lựa chọn được những chính sách tối ưu nhất, phù hợp với các quy định của cấp trên và thực tiễn của địa phương. Hội nghị tập huấn này được Bộ Tư pháp tổ chức nhằm giới thiệu về các yêu cấu của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đối với đánh giá tác động và thực tiễn triển khai thực hiện trong thời gian qua, đặc biệt là nghe các chuyên gia chia sẻ, hướng dẫn về kỹ năng, phương pháp, cách thức đánh giá tác động chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân trên từng lĩnh vực cụ thể, thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng đề nghị xây dựng chính sách của các địa phương.
Trong hai ngày diễn ra Hội nghị tập huấn, các chuyên gia đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trên cơ sở những kỹ năng kết hợp với những ví dụ cụ thể và gắn với thực tiễn của địa phương. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã có những trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật trong thực tiễn và đề xuất những giải pháp khắc phục.
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật