Họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định Quy định về quản lý, sử dụng phương tiện phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa
Sign In
Tin hoạt động
                  

Họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định Quy định về quản lý, sử dụng phương tiện phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa

Ngày 06/07/2017, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Trần Văn Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì.

Về sự cần thiết xây dựng Nghị định: sau 03 năm thực hiện, Luật giao thông thủy nội địa đã bộc lộ những hạn chế, bất cập. Theo đó, một số loại hình dịch vụ, loại phương tiện phát sinh trong thực tiễn (moto nước, xe đạp nước, thuyền Kayak, thuyền đua truyền thống, thuyền rồng, cano kéo dù bay, kéo phao chuối…) chưa được Luật điều chỉnh. Nhằm khắc phục các bất cập, tồn tại trên, việc xây dựng Nghị định quy định về sử dụng, quản lý phương tiện phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa là cần thiết và phù hợp trong tình hình hiện nay. Các quy định quản lý trong Nghị định sẽ bảo đảm kiểm soát chặt chẽ và an toàn cho hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước thuộc phạm vi của đường thủy nội địa.
Về đề cương Nghị định: gộp khoản 3,4 điều 3 làm 1 khoản vì điểm khác nhau của 2 khoản này là mục đích để giải trí, thư giãn với mục đích luyện tập thể thao thi đấu. Nhưng trong nội dung khoản 3 đã có mục đích để rèn luyện sức khỏe vì vậy nên gộp làm 1; Đề nghị cân nhắc quy định tại Điều 8 dự thảo Đề cương Nghị định do nôi dung quy định này có thể trùng lặp, chồng chéo với quy định của NĐ số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy đinh điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
Phát biểu kết luận cuộc họp tư vấn thẩm định, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định về từng vấn đề để tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định, nhằm nâng cao chất lượng của dự thảo văn bản trước khi trình Chính phủ. Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính sẽ khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét, ký ban hành./.
Nguyễn Văn Quân, Vụ PL Hình sự - Hành chính