Họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định quy định đăng ký phương tiện thủy nội địa
Sign In
Tin hoạt động
                  

Họp tư vấn thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định quy định đăng ký phương tiện thủy nội địa

Ngày 12/07/2017, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định do đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa- Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì.

Về sự cần thiết xây dựng Nghị định: Có 02 quan điểm cho rằng,  một là, không nên xây dựng Nghị định mà chỉ ban hành Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định việc đăng ký phương tiện thủy nội địa, vì nội dung chỉ là các quy định mang tính quy trình, thủ tục; hai là, nhất trí việc ban hành Nghị định, tuy nhiên nội dung Nghị định phải được nâng tầm lên một bước, quy mô lớn hơn, những gì mà từ trước đến nay còn vướng mắc, khó khăn thì đề nghị đưa vào Nghị định để giải quyết một cách tốt nhất.  
Về Đề cương Nghị định: Về quản lý phương tiên, đề nghị phải thống nhất và phối hợp với việc đăng kiểm, vì lý do phương tiện muốn được đăng ký thì phải đăng kiểm trước; về phân cấp quản lý, cần làm rõ việc quản lý phương tiện nhỏ, phương tiện gắn vùng hoạt, vì có tới 50% phương tiện cá nhân chưa được đăng ký; Thủ tục hành chính, đề nghị quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính để người sử sụng phương tiện thủy nội địa có thể đăng ký được, hiện nay, hầu như là các chủ phương tiện không tự đi đăng ký, mà chỉ khi bị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nhắc nhớ mới đi đăng ký…  
Phát biểu kết luận cuộc họp tư vấn thẩm định, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu kỹ ý kiến của Hội đồng tư vấn thẩm định về từng vấn đề để tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định, nhằm nâng cao chất lượng của dự thảo văn bản trước khi trình Chính phủ. Trên cơ sở kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính sẽ khẩn trương hoàn thành báo cáo thẩm định trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp xem xét, ký ban hành./.
Nguyễn Văn Quân, Vụ PL Hình sự - Hành chính